Profilbild

Maria Rommerud

Arbetade under 14 år som jurist på LRF Konsult i Örebro samt på LRF Konsults Skattebyrå. Idag driver Maria egen byrå och arbetar huvudsakligen med rådgivning i ärenden som har sin inriktning mot den ekonomiska familjerätten. Maria arbetar också mycket med beskattning, företag, företagsöverlåtelse samt med civilrätt som berör företagaren.

Vidare är Maria en av författarna till boken ”Generationsskiften praktisk handledning” (utg. datum juli 2016, Wolters Kluwer)

Aktiva kurser