Unik kurs med fokus på komplicerade bodelnings- och arvskiftesfrågor ur ett praktiskt perspektiv. Kursen är en fristående fördjupning med en praktisk inriktning på den endagarskurs som gick i mars 2020. OBS! Kursen streamas endast!

Kursprogram

Ett arvskifte kan verka enkelt fram till dess att du får information om familjens förutsättningar och tidigare transaktioner. Vid bodelning och arvskifte måste exempelvis hänsyn tas till tidigare erhållna arv och förskott som givits. Dagens familjerättsliga frågor består därför inte sällan av komplicerade utredningar och överväganden. 

Fokus på kursen kommer att vara bodelning vid dödsfall, arv i flera led med olika beräkningar av efterarvskvot samt med beaktande av hur tidigare transaktioner inom familjen, såsom gåvor och förskott på arv påverkar arvsfördelningen. Hur räknar vi där flera dödsbon slutligen ska skiftas i samma arvskifte? Det händer inte sällan då flera fri förfoganderättsarv kan erhållas av samma person. Hur skriver vi om efterarvet i våra testamenten? Vi går igenom förslag på skrivelser som leder till olika konsekvenser. Vi kommer under kursen, utifrån flera praktiska exempel, gemensamt arbeta med olika fall hämtade ur verkligheten gällande bodelnings- och arvskiftesfrågor med fokus på efterarvsproblematiken nu och sedan. 

Kursen är en fristående fördjupning på den endagarskurs som går i mars 2020 med flera djupgående praktiska beräkningar. Dagen är till för att du som rådgivare ska få praktiska verktyg och kunskap för att kunna ge kunden en bra rådgivning för att skapa bättre förutsättningar inför framtida arvskiften. 

  •  Flera praktiska fall med komplicerade efterarvskvotsberäkningar
  •  Ett arvskifte - flera dödsbon
  •  Efterarv - en tillgång eller andel?
  •  Efterarvsrätt vid (ev.) bristbo 
  •  Försäkringars påverkan av efterarvskvoten
  •  Förkovran eller minskning av arv
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

E-kurs utan quiz

Pris: 8 500kr

18 mars 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Maria Rommerud
Profilbild
Maria Rommerud
Tidigare jurist på LRF Konsult i Örebro, driver nu egen juristverksamhet
Profilbild
Ida Lilja
Profilbild
Ida Lilja
Jurist, Götmars Juridik

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som på ett eller annat sätt arbetar med familjerättsliga överlåtelser, skriver testamenten eller hanterar bodelnings- och arvskiftesfrågor.

Relaterat

Familjerätt
Familjerättsligt forum 2024 (26-27 nov)