Varje år arrangerar vi Familjerättsligt forum på västkusten, denna gång föll valet på Halmstad och Hotel Tylösand. Syftet med dessa kurser är att den praktiskt verksamme juristen eller boutredaren ska få ett forum för att på djupet diskutera vardagliga och praktiska problem som uppstår i jobbet, inom ramen för årets föreläsningar. Fokus under dessa dagar är att bli bättre på det juridiska hantverket och därigenom minimera risken för en tvist!

Kursprogram

Komplicerade arvskiftesfrågor i praktiken

Kursbeskrivning:

Ett arvskifte kan verka enkelt fram till dess att du får information om familjens förutsättningar, historia och tidigare transaktioner. Vid bodelning och arvskifte måste exempelvis hänsyn tas till tidigare erhållna arv och förskott som givits. Dagens familjerättsliga frågor består därför inte sällan av komplicerade utredningar och överväganden. Under kursens två dagar görs en genomgång kring vad en rådgivare behöver känna till och ta ställning till för att kunna upprätta juridiskt korrekta handlingar både vad gäller skrivelser i testamenten såväl som beräkningar vid arvskifte. Dag 1 fokuserar vi på teorin och genomgång av regler och dag 2 arbetar vi tillsammans med fördjupningar i flera olika praktiska fall och situationer.

Fokus på kursen kommer att vara bodelning vid dödsfall, arv i flera led med olika beräkningar av efterarvskvot samt med beaktande av hur tidigare transaktioner inom familjen såsom gåvor och förskott på arv påverkar arvsfördelningen. Hur räknar vi där flera dödsbon slutligen ska skiftas i samma arvskifte? Det händer inte sällan då flera fri förfoganderättsarv kan erhållas av samma person. Hur skriver vi om efterarvet i våra testamenten? Vi går igenom förslag på skrivelser som leder till olika konsekvenser. Vi kommer under kursen, utifrån flera praktiska exempel, gemensamt arbeta med olika fall hämtade ur verkligheten gällande bodelnings- och arvsfrågor med fokus på efterarvsproblematiken nu och sen.

Dagen är till för att du som rådgivare ska få praktiska verktyg och kunskap för att kunna ge kunden en bra rådgivning för att skapa bättre förutsättningar inför framtida arvskiften. Kursen vänder sig till dig som på ett eller annat sätt jobbar med familjerättsliga överlåtelser, skriver testamente eller hanterar bodelnings- och arvskiftesfrågor.

Viktiga punkter ur kursinnehållet

  • Flera praktiska fall med komplicerade efterarvskvotsberäkningar vid arv
  • Ett arvskifte - flera dödsbon
  • Efterarv- en tillgång eller en andel?
  • Efterarvsrätt vid (ev) bristbo och försäkringars påverkan av efterarvskvoten
  • Förkovran eller minskning av arv
  • Förskott på arv jmf med det förstärkta laglottsskyddet
  • Bevakning av efterarvsrätt för make, sambo och testamentstagare

 

 

 

Minimera Maximiera

Galleri

Kurstillfällen

Ort: Halmstad

Pris: 17 900kr

01 december 2021 10:00 -
02 december 2021 15:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Maria Rommerud
Profilbild
Maria Rommerud
Tidigare jurist på LRF Konsult i Örebro, driver nu egen juristverksamhet
Profilbild
Ida Lilja
Profilbild
Ida Lilja
Jurist, Götmars Juridik

Målgrupp

Jurister och boutredare

Relaterat

Familjerätt
Familjerättsligt forum 2024 (26-27 nov)