Seminariet vänder sig dels till såväl jurister som andra som upprättar avtal, dels till ombud, domare eller skiljemän vid tvistlösning av avtal. Dess fokus är avtalsvillkor som i förhållande till den underliggande dispositiva rätten antingen ger en annan effekt än den som kan antas vara avsedd, ger onödiga negativa effekter eller inte får någon effekt alls.

Kursprogram

Kursens utgångspunkt är reflektionen att åtskilliga avtal innehåller bestämmelser som inte behövs. Antingen tillför de avtalet inget av värde – för någon av parterna – eller också motverkar de sitt synbara syfte. I flera fall synes de bygga på missuppfattningar om tillämpliga juridiska regler. Med utgångspunkt i sådana klausuler förklaras varför och hur de i många fall är onödiga och diskuteras alternativa lösningar för att åstadkomma den effekt som kan förmodas ha varit avsedd.

 

VIKTIGA PUNKTER UR KURSINNEHÅLLET

 • Avtalets ikraftträdande
 • Nationalistiska lagvalsklausuler
 • Tolkningsbegränsningar beträffande rubriker m.m.
 • Försäkran om behörighet
 • Överlåtelseförbud & uppsägningsklausuler
 • Omförhandlingsklausuler
 • Integrationsklausuler
 • Ansvarsbegränsningar
 • Försäkringsskyldighet
 • Köpares undersökningsrätt resp. plikt
 • Avtalad lojalitetsförpliktelse
 • Förhandlingsskyldighet innan rättslig åtgärd vidtas
 • Kvittningsförbud
 • Tolkningsföreträde
 • Flera riskövergångar
 • Uppdelning av avtalsbrott
 • Kommentarer till standardavta
 • Hävningsförutsättningar
 • Det överskattade skadeståndet
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm

Pris: 8 500kr

24 januari 2019 09:00

Karta

Föreläsare

Profilbild
Jon Kihlman
Profilbild
Jon Kihlman
Advokat och doktor i handelsrätt

Målgrupp

Advokater & jurister, samt övriga som arbetar med avtal så som säljare eller inköpare.

Relaterat

Affärsjuridik, Processrätt
Avtalstvister (ges även digitalt!)
Affärsjuridik, Processrätt
Värderingstvister (ges även digitalt!)
Affärsjuridik, Processrätt
Processteknik och processtaktik