Denna kurs utgår från AB 04 och följer i huvudsak dess struktur. Inom den behandlas väsentliga entreprenadrättsliga frågor, både ur ett entreprenadrättsligt perspektiv och ett perspektiv som utgår från bakomliggande dispositiv rätt.

Kursprogram

Kursen utgår från AB 04 och följer i huvudsak dess struktur. Inom den behandlas väsentliga entreprenadrättsliga frågor, både ur ett entreprenadrättsligt perspektiv och ett perspektiv som utgår från bakomliggande dispositiv rätt. Vad skiljer egentligen entreprenadrätten från den övriga kommersiella avtalsrätten? Hur skulle de situationer som AB-avtalen reglerar bedömas om AB-avtalen inte existerade och endast den bakomliggande kommersiella avtalsrätten fanns att tillgå?

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

Entreprenadrätten och vanliga avtalsrättsliga principer

 • Kontraktshandlingars hierarki
 • Tolkning av avtalshandlingarna
 • Parts förutsättningar
 • Jämkning av avtal
 • Formkrav för avtalet och för andra rättshandlingar – mer än bevissäkring?
 • ÄTA- och hinderbestämmelsernas riskfördelning

Utförande

 • Ansvar för utförande eller för resultat?
 • Avtalets omfattning – ÄTA-arbeten
 • Vad är den övriga kommersiella avtalsrättens motsvarighet till en ÄTA?
 • Formkraven för ÄTA – syfte och innebörd

Organisation

 • Ombuds behörighet att företa rättshandlingar
 • Firmatecknare och andra behöriga företrädare för part

Tider

 • Tid för färdigställande
 • Hinder och förlängning
 • Vad har hinderanmälan för avtalsrättslig funktion?
 • Forcering – ett annat slags ÄTA?
 • Ansvarstid och garantitid

Ansvar och avhjälpande

 • Ansvar under entreprenadtiden – avlämnande och riskövergång
 • Ansvar under garantitiden – felansvar
 • Ansvar efter garantitiden – felansvar
 • Ansvarets omfattning – påföljder vid fel i entreprenaden
 • Avhjälpande
 • Skadestånd och försäkring

Ekonomi

 • Kontraktssumman och rätten till ersättning utöver kontraktssumman
 • Vad är en ”väsentlig rubbning”
 • Fast pris och löpande räkning
 • Reglering av betalning
 • Preskriptionsfristerna

Besiktning

 • Slutbesiktningen – en unikt entreprenadrättslig figur?
 • Besiktningens betydelse för dröjsmåls- och felansvaret
 • Besiktningens bevisverkan

Hävning

 • Hävningens rättsverkan
 • Skadestånd vid hävning, särskilt om beställarens rätt att genom ”täckningsköp” anlita ersättningsentreprenör
 • Beställarens hävningsrätt
 • Entreprenörens hävningsrätt

Tvistlösning

Minimera Maximiera

Galleri

Kurstillfällen

Ort: Stockholm (Hybrid)

Pris: 9 500kr

11 maj 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Hanna Larsson
Profilbild
Hanna Larsson
Advokat
Profilbild
Jon Kihlman
Profilbild
Jon Kihlman
Advokat och doktor i handelsrätt

Målgrupp

Advokater och andra jurister som är väl bekanta med entreprenadrättens standardavtal.

Relaterat