Det finns likheter mellan att processa i allmän domstol, förvaltningsdomstol och inför skiljenämnd. Men det finns också olikheter, bl.a. beroende på olika regler och olika praxis/traditioner i handläggningen. Den här kursen är således en måste för dig som agerar som ombud i tvister!

Kursprogram

Sakföraren ska göra sig förstådd och övertyga. Övertygelseprocessen börjar i första skriften och avslutas med pläderingen eller en inlaga varigenom parten slutför sin talan i målet.

Det finns likheter mellan att processa i allmän domstol, förvaltningsdomstol och inför skiljenämnd. Men det finns också olikheter, bl.a. beroende på olika regler och olika praxis/traditioner i handläggningen.

Den här kursen behandlar några av de frågor man ställs inför som sakförare i olika typer av mål (dock ej brottmål). Kursen vänder sig särskilt till advokater som redan har erfarenhet av att agera som ombud i tvister. Kursen är mycket praktiskt inriktad. Diskussionen kommer ofta att utgå från praktiska (verkliga) exempel och övningar kommer att förekomma för den som önskar att delta i sådana.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Vilken tvistlösningsmetod är önskvärd för din huvudman i det enskilda fallet och vad ska eller kan du göra åt den saken?
 • Vem är det som ska övertygas av din talan?
 • När ska man övertyga den som ska övertygas?
 • Samverkan för att övertyga
 • Medel för att övertyga? (Och hjälpmedel)
 • Destruktivt arbete i processer – hur hanterar du det?
 • Hur ska man formulera grunderna för talan som kärande och svarande?
 • Hur ska man formulera bevisteman?
 • Hur kan man arbeta tillsammans med rättssakkunnig och andra sakkunniga för bästa möjlig genomslagskraft och pedagogik och vem ska man välja?
 • Hur ska man försäkra sig om att domare/skiljedomare läser och förstår vad man menar?
 • Hur ska man göra när man själv inte förstår vad motparten menar och när man heller inte vet hur domare/skiljedomare uppfattar det motparten anför?
 • Hur ska man hantera sina svaga flanker för minsta möjliga genomslagskraft?
 • För- och nackdelar med begäran om avvisning, särskild dom (mellandom), hissdispens m.m.
 • Är sakframställningen viktig och varför är det ofta svårare att hålla sin sakframställning sist? Hur förbereder du dig på bästa sätt?
 • Coaching av förhörspersoner för bästa genomslagskraft.
 • Olika sätt att hålla förhör.
 • För- och nackdelar med (att begära) förhandling (i förvaltningsdomstol)?
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm
Lokal: Sturegatan 15 (Hybrid)

Pris: 9 500kr

01 september 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Olle Flygt
Profilbild
Olle Flygt
Advokat
Profilbild
Harry Bergman
Profilbild
Harry Bergman
Partner på Wistrands Advokatbyrå

Målgrupp

Kursen vänder sig särskilt till advokater som redan har erfarenhet av att agera som ombud i tvister.

Relaterat

Affärsjuridik
HD:s praxis 2022-2023 avseende den kommersiella avtalsrätten – en praktisk analys (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Konkursboets förpliktelser - rättsliga möjligheter - En fristående fortsättning (ges även digitalt!)
Affärsjuridik
Onödiga avtalsvillkor (ges även digitalt!)