Profilbild

Harry Bergman

Harry Bergman är specialiserad på tvistlösning och har omfattande erfarenhet av att biträda svenska och internationella klienter inom ett brett spektrum av kommersiella tvister i allmän domstol samt i svenska och internationella skiljeförfaranden. Harry är rankad av internationellt erkända rankningsinstitut.

Aktiva kurser