Det är som bekant vanligt med avtalstvister. När dessa blivit föremål för rättsligt förfarande framställer ena parten ofta påståenden och gör andra parten ännu oftare invändningar, som ställer avtalsrättsliga frågor på sin spets. Kursen behandlar några av de avtalsrättsliga frågor som därvid oftast aktualiseras, varvid relevant rättspraxis berörs. Den här kursen är således ett måste för dig som ger råd och rekommendationer i avtalsrättsliga frågor!

Kursprogram

Det är som bekant vanligt med avtalstvister. När dessa blivit föremål för rättsligt förfarande framställer ena parten ofta påståenden och gör andra parten ännu oftare invändningar, som ställer avtalsrättsliga frågor på sin spets. Kursen behandlar några av de avtalsrättsliga frågor som därvid oftast aktualiseras, varvid relevant rättspraxis berörs. Vidare behandlas hur man som ombud kan och bör hantera frågorna i domstol och inför skiljenämnd. Kursen fokuserar på några avtalstyper som ofta blir föremål för tvist, t.ex. M&A-avtal (SPA m.m.), men även varaktiga avtal som bl.a. aktieägaravtal (SHA). Kursen vänder sig särskilt till advokater som agerar ombud i avtalstvister, men avtalsförfattare som vill få en inblick i hur deras avtals­lösningar ter sig i tvister kan dock också ha nytta av kursen. Kursdeltagarna har möjlighet att före kursen skicka in förslag på konkreta frågor/problem som de önskar behandlade.

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • Avtalstolkning (partsavsikter, kontexter, skälighet m.m.)
 • Avtalsändring (eftergifter, avtalade formkrav för ändringar m.m.)
 • Jämkning (36 § avtalslagen)
 • Fel i prestation (garantier och avtalade egenskaper, enuntiationer, utfyllande kvalitetskrav m.m.)
 • Dröjsmål med prestation (closing etc.)
 • När är avtalsbrottet väsentligt?
 • Reklamation och frister
 • Oaktsamhet och grov oaktsamhet m.m.
 • Ansvarsbegränsningar
 • Vad kan man räkna med att domare och skiljedomare kan och har erfarenhet av?
 • Vad ska bevisningen vara inriktad på?
 • Bra och dålig bevisning
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Videoföreläsning att se när det passar dig.

Pris: 5 495kr

Föreläsare

Profilbild
Olle Flygt
Profilbild
Olle Flygt
Advokat
Profilbild
Daniel Vargö
Profilbild
Daniel Vargö
Advokat

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla advokater som processar och ibland samarbetar med värderingsexperter eller stöter på värderingsexperter på motsidan.

Relaterat