Profilbild

Olle Flygt

Olle Flygt är inriktad på tvistlösning och har betydande erfarenhet inom området efter 30 år (varav 22 som delägare) på Sveriges två största advokatbyråer, då främst som ombud i affärsjuridiska tvister i domstol och inför skiljenämnder. Han driver numera egen verksamhet med inriktning på främst skiljedomaruppdrag, rådgivning och undervisning inom processområdet. Han har givit ut boken Processjuristens dom på Jure förlag.

Aktiva kurser