Dag 1 på Familjerättsligt forum 2024 fokuserar på ett nyhetspass för den praktiska familjerättaren där juristerna Maria Rommerud och Ida Lilja fokuserar på nya avgöranden och förändringar i rättstillämpningen inom den ekonomiska familjerätten. Dag 2 går föreläsarna igenom de civilrättsliga och skattemässiga aspekterna av olika transaktionstillfällen.

Kursprogram

Kursen är en "all-inclusivekurs" där frukost, lunch och middag dag 1 ingår samt entré till spa.

Nedan är några av de huvudpunkter som kommer att beröras:

Dag 1

Nyhetsdag

Nyheter – uppdatering av senaste årets nyheter och avgöranden

Dag 2

Civilrättsliga och skattemässiga aspekter av olika transaktionstillfällen

Den ekonomiska familjerätten består ofta av många praktiska frågor som inte sällan kräver svåra avvägningar och omfattande beräkningar. Vid bodelning och arvskifte måste exempelvis hänsyn tas till tidigare erhållna arv och förskott som givits.

Under kursen kommer vi att ha en genomgång av delar av regelverket om hur beräkningar ska göras och gemensamt genomföra praktiska beräkningar vid olika bodelnings- och arvssituationer.  Kursen kommer att gå igenom de civilrättsliga och de skattemässiga aspekterna vid olika transaktionstillfällen.

Vi kommer att gå igenom bodelning under livstiden och vid dödsfall, arv i flera led med olika beräkningar av efterarvskvot samt med beaktande av hur tidigare transaktioner inom familjen såsom gåvor och förskott på arv påverkar arvsfördelningen. Hur räknar vi där flera dödsbon slutligen ska skiftas i samma arvskifte? Det händer inte sällan då flera fri förfoganderättsarv kan erhållas av samma person. Hur skriver vi om efterarvet i våra testamenten? Vi går igenom förslag på skrivelser som leder till olika konsekvenser.

Vi kommer under kursen, utifrån flera praktiska exempel, gemensamt arbeta med olika fall hämtade ur verkligheten gällande bodelnings- och arvsfrågor med fokus på efterarvsproblematiken nu och sen.

Minimera Maximiera

Galleri

Kurstillfällen

Varbergs Stadshotell & Asia Spa: Fysiskt

Pris: 19 995kr

26 november 2024 10:00 -
27 november 2024 15:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Maria Rommerud
Profilbild
Maria Rommerud
Tidigare jurist på LRF Konsult i Örebro, driver nu egen juristverksamhet
Profilbild
Ida Lilja
Profilbild
Ida Lilja
Jurist, Götmars Juridik

Målgrupp

Boutredare och jurister

Relaterat