En unik fördjupningskurs som vänder dig till dig som arbetar som jurist eller boutredare Jens Näsström kommer under kursdagen ge dig praktiska verktyg i klienthantering, klientpsykologi och medling vilket kommer att öka din förmåga att förstå klienternas agerande och därigenom förebygga och avstyra tvister inom den ekonomiska familjerätten.

Kursprogram

Dödsbon utgör ett potentiellt mycket dynamisk skärningspunkt mellan juridik och psykologi, med ibland kraftfulla och komplexa känslomässiga reaktioner hos såväl enskilda individer som gruppkonstellationer såsom familjer och släkt.
I den här fristående fördjupningskursen tittar vi närmare på den emotionella anatomin hos dödsbon, och den arena för motstridiga känslomässiga behov som den kan utgöra. Vi ökar vår förståelse för klienters till synes irrationella och destruktiva beteenden utifrån psykologisk spelteori, samt får en inblick de grupprocesser som kan uppstå och starkt färga hela ärendet.

Viktiga punkter ur kursinnehållet

  • Djupare inblick i förekommande starka och dysfunktionella reaktioner hos klienten
  • Teori och praktik för konflikt hantering
  • Översikt över de grupprocesser som är vanligt förekommande i dödsbon
  • Möjlighet till reflektion över din egen “juriststil” och hur du kan anpassa den för mer effektivt bemöta och hantera klienter
  • Aktuell och praktisk tillämpning av forskning om empati och sympati, för minimering av egen känslomässig
    Påfrestning.
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm

Pris: 8 500kr

09 maj 2019 14:36

Karta

Föreläsare

Profilbild
Jens Näsström
Profilbild
Jens Näsström
Arbetspsykolog

Målgrupp

Advokater, jurister, boutredare och andra rådgivare som arbetar med ekonomisk familjerätt.

Relaterat

Familjerätt
Familjerättsligt forum 2024 (26-27 nov)