För att lyckas som juridisk rådigare krävs mer än goda kunskaper i juridik. Du måste även kunna bemöta och sätta dig in i klientens situation, framför allt du som arbetar inom familjerätt och dagligen möter människor som befinner sig i livskris på ett eller annat vis. Kursdagen ger dig praktiska verktyg i klienthantering, klientpsykologi och medling vilket kommer att öka din förmåga att förstå klienternas agerande och därigenom förebygga och avstyra tvister. Denna kurs vänder sig till dig som arbetar med ekonomisk familjerätt!

Kursprogram

Tvister består av såväl juridiska som psykologiska komponenter. Ökad kunskap och medvetenhet om de psykologiska och känslomässiga dimensionerna av medlings-situationer kan underlätta samarbetet avsevärt.
Med psykologiskt effektiva förhållningssätt och verktyg kan juristen därför öka effektiviteten, minska stressen samt förstärka tillfredsställelsen för alla inblandade parter.
Hur kan man bemöta och reglera orealistiska förväntningar hos klienter? Hur kan du förstå, och konstruktivt hantera, olika känslomässiga tillstånd? Hur ska man förhålla sig till och arbeta med klienter i kris? Hur ser den psykologiska terrängen ut i medling? Hur kan man undvika låsningar i medlingsprocesser? Det är några av de frågor som behandlas i kursen.

Viktiga punkter ur kursinnehållet

  • Psykologiskt kritiska aspekter av medlingsprocesser
  • Kriterier för att bedöma och hantera konflikter
  • Klienter i kris och hur de bäst hanteras
  • Identifiering av gynnsamma resp ogynnsamma beteenden i medling samt hur de kan hanteras
  • Anpassning av förhållningssätt till klient typ samt deras specifika läggning och behov
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Malmö

Pris: 7 500kr

21 mars 2019 09:00

Karta

Föreläsare

Profilbild
Jens Näsström
Profilbild
Jens Näsström
Arbetspsykolog

Målgrupp

Advokater, jurister och boutredare samt andra rådgivare som arbetar med ekonomisk familjerätt.

Relaterat

Familjerätt
Familjerättsligt forum 2024 (26-27 nov)