Profilbild

Jens Näsström

Jens Näsström är arbetspsykolog, med specialisering mot jurister och advokater. Han har sedan 2005 forskat i, skrivit om samt undervisat i praktisk arbetspsykologi för juristbranschen såsom klientpsykologi och stresshantering. Jens har arbetat på uppdrag av Advokatsamfundet, JUSEK, advokatexamen, Advokatdagarna, danska advokatsamfundet, Juristenes Utdanningscenter samt advokatbyråer och juridiska avdelningar över hela landet.

Aktiva kurser