Videoföreläsningar - Straffrätt

Man har inte alltid tid eller möjlighet att delta när en kurs ges, då finns vårt bibliotek av inspelade kurser att tillgå.

Vi spelar in det flesta kurser vi arrangerar inom straffrätten, och det är dessa inspelningar du sedan kan köpa och titta på i efterhand. På det inspelade kurserna får du således även ta del av föreläsarna och deltagarnas diskussioner, vilket vi och våra kunder tycker ger mer än att bara lyssna på någon som står och pratar för sig själv i en studio. (Dock spelas inte grupparbeten och liknande in).


När du köpt en inspelad kurs så behöver du skapa ett konto här på vår hemsida.
Kontot skapas genom att du loggar in med bank:id. (Vänligen observera att bank:id måste finnas på en annan enhet än den du har hemsidan på, använd förslagsvis dator för hemsidan och mobilt bank:id på telefonen).


När kontot är skapat kan vi ladda upp inspelningen, räkna med att det tar 1-2 dagar.
Efter varje inspelning följer ett kortare kunskapstest, detta för att vi ska få en verifikation på att du tagit till dig kunskapen. När du svarat rätt på alla frågor så kommer vi inom några dagar att ladda upp ditt kursintyg. Vänligen observera att inte alla inspelade kurser ger sex timmars utbildning utan vissa bara 3 - 4 timmar.
Alla kurser har inte kunskapstest, dessa kurser är till för att du ska kunna uppdatera dig, men ger inga utbildningspoäng!

Har du några ytterligare frågor om hur det fungerar med inspelade kurser är du mer än välkommen att höra av dig!

Nedan finner du information om alla inspelningar vi har just nu,
detta är dock något som byggs ut hela tiden, eftersom nästa alla kurser streamas och spelas in.

 

E-kurs med quiz

Videoföreläsningar-Straffrätt

Straffrättsliga nyheter 2021 - En praktisk genomgång av vad som hänt och vad som är på gång! - videoföreläsning (med quiz)

Lyssna till nya justitierådet Stefan Reimer när han redogör för och analyserar nya lagar och praxis inom straffrätten, och inte minst dess praktiska betydelse och tillämpning. Medföreläsare är ingen mindre än Bengt Ivarsson, advokat och f.d. ordförande i Advokatsamfundet. Tanken med detta är att få två perspektiv på rättsutvecklingen det senaste året. Detta är en unik möjlighet att dels få lyssna till ett justitieråd som i mångt och mycket kommer vara med att forma och påverka utvecklingen av straffrätten de kommande åren, dels få Bengt Ivarssons synvinkel som advokat och ta del av hans gedigna erfarenhet från olika förtroendeuppdrag. Ett måste för dig som arbetar med straffrättsliga frågor! 

 • Nya avgöranden från Högsta domstolen och hovrätterna
 • Problemställningar i rättstillämpningen
 • Vilka förändringar i lagstiftningen som kan förväntas framöver
 • Tillämpningen av de nya bestämmelserna om våldtäkt och andra sexualbrott (samtyckeslagstiftningen)
 • Nya bestämmelser om straffet för mord
 • Terroristbrottslagstiftningen – lagstiftning och rättspraxis
 • Nya regler om straffrättsliga sanktioner för företag
 • Utvisning på grund av brott

E-kurs med quiz

Videoföreläsningar-Straffrätt

Avancerad straffrätt - videoföreläsning (med quiz)

Lyssna till när nya justitierådet Stefan Reimer går igenom komplexa straffrättsliga frågor kring ansvaret för medverkan, försök och förberedelse till brott i 23 kap. brottsbalken och ansvarsfrihetsgrunder som nödvärn och nöd i 24 kap. brottsbalken behandlas och diskuteras i seminarieform utifrån praktikfall baserade på verkliga mål. I ett särskilt avsnitt belyses de särskilda påföljdssituationer som uppkommer i anslutning till dessa frågor. Ett måste för dig som arbetar med straffrättsliga frågor! 

 • Gränsdragningen mellan medgärningsmannaskap och annan medverkan
 • När inträder försökspunkten vid olika brottstyper?
 • Vad ska uppsåtet täcka vid medverkan till annans utförande av brott?
 • Vad tar uppsåtet sikte på vid förberedelse och stämpling till brott? Hur tillämpas täckningsprincipen vid farebrott och brottstyper som är av ”förberedelsekaraktär”?
 • Påföljdsbestämning vid försök, förberedelse och stämpling till brott
 • Nödvärn och nöd – ansvarsfrihet, putativsituationer och excesssituationer
 • Påföljdsbestämning i fall där 24 kap. brottsbalken är tillämplig, utan att det leder till ansvarsfrihet

E-kurs med quiz

Videoföreläsningar-Straffrätt

Påföljdsbestämning i praktiken - videoföreläsning (med quiz)

Denna heldagskurs ägnas helt åt den svåra konsten att bestämma påföljd för brott. Föreläsare är ingen mindre än justitierådet Stefan Reimer, som har lång och gedigen erfarenhet av att både undervisa om och som domare tillämpa knepiga påföljdsfrågor. Kursen inleds med en genomgång av påföljdssystemets struktur och uppbyggnad, med särskilt fokus på beslutsprocessen och de olika steg som måste gås igenom för att kunna välja påföljd och bestämma straffvärde enligt 29 kap. och 30 kap. brottsbalken. Därefter sker undervisningen huvudsakligen i seminarieform utifrån praktikfall baserade på verkliga avgöranden. I samband med genomgången av praktikfallen görs sedan utvikningar och analyser i olika ämnen som frågorna väcker.

Viktiga punkter ur kursprogrammet:

 • Straffvärde, straffmätningsvärde, art och återfall - hur hänger det ihop?
 • När kan samhällstjänst och andra alternativa påföljder användas istället för fängelse?
 • Hur sker påföljdsbestämningen vid flerfaldig brottslighet?
 • Ungdom och särskilda ungdomspåföljder
 • Billighetshänsyn enligt 29 kap. 5 § brottsbalken
 • Särskilda påföljdssituationer i samband med osjälvständiga brottsformer (försök, förberedelse, stämpling och medverkan) och kombinationsbrott (grov kvinnofridskränkning, grov fridskränkning och olaga förföljelse)

E-kurs utan quiz

Videoföreläsningar-Straffrätt

Straffrättsliga nyheter 2020 - videoföreläsning (halvdag)

I den här videoföreläsningen, uppdelad på fyra fristående pass á ca 30 min, sammanfattar justitierådet Stefan Reimer de viktigaste nyheterna inom straffrätten under det gångna året. Detta är en unik möjlighet att få lyssna till ett justitieråd som i mångt och mycket kommer vara med att forma och påverka utvecklingen av straffrätten de kommande åren. 

 

 

I samband med beställning, skapa ett konto på vår hemsida, så lägger vi upp videoföreläsningen där ungefär två dagar senare. 

E-kurs med quiz

Videoföreläsningar-Straffrätt

Sexualbrott - videoföreläsning (med quiz)

Om du jobbar som försvarare eller målsägandebiträde i sexualbrottsmål så är denna kurs ett måste! Under dagen kommer advokat Bengt Ivarsson, tidigare ordförande i advokatsamfundet att dels analysera utfallet av ändringarna i lagstiftningen från den 1 juli 2018, men också redogöra för nya straffskärpningar som föreslås träda i kraft 1 augusti 2022. Så vill du få en helhetsbild av praxis och nya kommande lagändringar, så är detta kursen att gå!

 • Hur uttrycks frivillighet?
 • Var går gränsen mellan likgiltighetsuppsåt, grov oaktsamhet och icke straffbar oaktsamhet?
 • Gränsdragningen mellan våldtäkt och sexuellt övergrepp
 • När är en våldtäkt grov?
 • Sexuellt ofredande, vad krävs för att det ska föreligga?
 • Hur ser sexualbrottslagstiftningen ut sedan den 1 augusti 2022?
Tyvärr så har vi ingen utbildning under detta rättsområde för tillfället. Har du önskemål på en ny utbildning?
Klicka här för att skicka in ditt förslag.