Varje år utsätts ett stort antal människor för våld från en närstående, exempelvis kan det handla om verbala kränkningar, kontroll och isolering till grovt fysiskt och sexuellt våld. Det kan vara svårt att upptäcka då det ofta sker innanför hemmets väggar. Det är ett stort och allvarligt samhällsproblem som ställer höga krav på rättsväsendet och alla dess aktörer. Det är känt hur man ska arbeta för att nå bästa resultat, men gör man verkligen det? Trots att kunskapen om våld i nära relationer i dag är stor är det många som fortfarande undrar varför man stannar kvar i en våldsam relation. Mot bakgrund av det kommer vi prata om normaliseringsprocessen och varför den är så viktig att förstå. Sedan den 1 juli 2021 är det straffbart att låta ett barn bevittna bland annat våld och hot. Att utreda brott mot barn ställer höga krav på polis och åklagare, vad bör man tänka på? Vi kommer även att gå igenom de olika brottstyperna (grov kvinnofridskränkning, grov friskkränkning, olaga förföljelse, barnfridsbrott) och praxis. Vilket är det bästa arbetssättet i våld i nära relationer i förundersökningen? Vad ska man tänka på och hur arbetar man bäst i de olika rollerna som målsägandebiträde, offentlig försvarare och särskild företrädare?

Kursprogram

Nedan är några av de huvudpunkter som kommer att beröras:

 • Normaliseringsprocessen
 • Uppbrottsprocessen
 • Olika typer av våld
 • Snedvridningar (bias), betydelse i bevisvärdering och utredning
 • Störfaktorer (confounding), stödbevisning och sannolikhet
 • Att minnas vs att berätta om psykiskt och fysiskt våld
 • Tillförlitlighet och trovärdighet: kognitiva och sociala påverkansfaktorer
 • Typologier, manipuleringsstrategier före, under, efter (förövarkompetens)
 • PTSD, komplex PTSD, psykiska reaktioner (offerkompetens)
 • Vad innebär det för barn att bevittna våld?
 • Intervjumetodik vid misstanke om våld
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Göteborg 18-19 april 2024: fysiskt

Pris: 18 900kr

18 april 2024 09:30 -
19 april 2024 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Jenny Yourstone
Profilbild
Jenny Yourstone
Fil.dr i psykologi, lektor
Profilbild
Anna Kaldal
Profilbild
Anna Kaldal
Professor vid Stockholms Universitet

Målgrupp

Jurister och advokater som arbetar som målsägandebiträde, offentlig försvarare, särskild företrädare eller med vårdnadsmål.

Relaterat

Straffrätt
Processa framgångsrikt i brottmål, del 2, en fristående fortsättning!
Straffrätt
Processa framgångsrikt i brottmål, del 2, en fristående fortsättning!
Straffrätt
Påföljdsdagen 2024