Profilbild

Anna Kaldal

Anna Kaldal forskar inom ämnena processrätt, bevisrätt och barnrätt. Hennes forskningsintresse rör barn i rättsliga processer och bevisprövning vid våld i nära relation och sexualbrott. Annas forskning och undervisning spänner därför över flera rättsområden, såsom straffrätt, familjerätt och socialrätt, samt har beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga inslag.

Aktiva kurser