Under de senare åren har betydande förändringar skett på narkotikabrottens område. Förutom att fokusera på sort och mängd narkotika, behöver försvarsadvokaten också fokusera på den tilltalades roll, de olika straffvärdesbedömningar som görs utifrån den enskilda åtalade gärningen och gränsdragningsfrågor kring brottets rubricering.

Kursprogram

Advokat Anna Dahlbom Langley har stor erfarenhet av att arbeta med större narkotikamål som försvarare och kommer under en heldagskurs att gå igenom de olika gärningsformerna för narkotikabrott och narkotikasmugglingsbrott. Hon kommer bland annat gå igenom den tilltalades roll och delaktighet i narkotikahanteringen av betydelse för straffmätningen, rubriceringsfrågor och de särskilda utmaningar som narkotikamål kan innebära ur ett försvararperspektiv. Undervisningen sker i föreläsningsform och utgår från relevanta bestämmelser i narkotikastrafflagen och Rättegångsbalken och relevanta rättsfall från Högsta domstolen och hovrätterna. Praktiska exempel och konkreta råd och tips kommer att levereras i hög utsträckning.


Viktiga punkter ur kursinnehållet
• Vilka olika gärningsformer finns enligt narkotikastrafflagen?
• Vad gäller för gränsdragningsproblematiken mellan normalgradsbrott, grova narkotikabrott och synnerligen grova narkotikabrott?
• Vilken betydelse ska sort och mängd narkotika tillmätas idag?
• När har halten/koncentrationen betydelse för bedömningen?
• Vad gäller i straffmätningshänseende för den tilltalades roll i narkotikahanteringen?
• Hur kan man påverka påföljdsvalet till att bli något annat än fängelse vid narkotikabrott?
• Vilka särskilda utmaningar behöver man som försvarare hantera i större narkotikamål?
• Hur kan man som försvarare vinna framgång med att angripa den tekniska bevisningen i narkotikamål?

Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Göteborg
Lokal: info kommer (Hybrid)

Pris: 8 900kr

28 oktober 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Anna Dahlbom Langley
Profilbild
Anna Dahlbom Langley
Advokat

Målgrupp

Advokater

Relaterat

Straffrätt
Processa framgångsrikt i brottmål, del 2, en fristående fortsättning!
Straffrätt
Processa framgångsrikt i brottmål, del 2, en fristående fortsättning!