Straffrättsliga kurser

Ett av ExLibros största områden är straffrätten!

Straffrättsliga kurser som vi erbjuder, behandlar bland annat sexualbrott, narkotikabrott, påföljder, bevisning och straffprocessuella tvångsmedel för att nämna några.
Kurserna vänder sig till dig som arbetar som advokat, målsägandebiträde, åklagare eller som på annat vis kommer i kontakt med den straffrättsliga området.
Kurserna leds alltid av branschen mest kunniga och uppskattade föreläsare, så som framstående advokater, justitieråd och professorer.
Våra straffrättsliga kurser utgår alltid från relevant lagstiftning, senaste praxis och aktuell forskning.
Målet med varje kurs är att du som deltagare ska få med dig nya insikter och praktiska verktyg som du har användning för i ditt dagliga arbete. 

Nedan finner du mer information om alla aktuella straffrättsliga kurser, hoppas du finner något av intresse!

Hittar du inte det du söker, tveka inte att höra av dig till oss med dina önskemål, så kanske det kan bli en kurs i framtiden.

Nyhet

10

nov

2023

Stockholm
Hybrid

Straffrätt

Processa framgångsrikt i brottmål - (ges även digitalt!)

För att man som advokat ska kunna utföra uppdraget som försvarare eller målsägandebiträde på bästa sätt är det viktigt att veta hur domstolen tänker och resonerar. Detta och lite till kommer justitierådet Stefan Reimer och advokaten Bengt Ivarsson gå igenom under en heldag. Kursdeltagarna kommer få såväl försvararens/målsägandebiträdets som domarens syn på saken.

 • Vilka krav som kan ställas på åklagarens gärningspåstående och åberopad bevisning
 • Brottmålsprocessens ramar och agerandet när huvudförhandling hålls vid tingsrätten
 • Brottmålsprocessens ramar och agerandet när målet fortsätter i hovrätten och senare i Högsta domstolen
 • Hur görs en strukturerad bevisvärdering av domstolen och hur kan försvararen eller målsägandebiträdet påverka denna
 • Försvararens och målsägandebiträdets utförande av sakframställan och agerande under upptagning av den muntliga bevisningen
 • Hur en plädering bäst utformas för att vinna domstolens intresse

Favorit i repris

06

feb

2024

Stockholm

Straffrätt

Straffprocessuella tvångsmedel (6-7 feb 2024) på Ellery Beach House

Under två intensiva kursdagar går våra föreläsare, ordföranden i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, Gunnel Lindberg och advokaten Bengt Ivarsson, igenom tvångsmedel som kan komma till användning i våra domstolar.

Kursen hålls på Ellery Beach House, ett glamoröst hotell som ligger vackert vid vattnet på Lidingö. Här kan du njuta av natur, hav, spa, pool och god mat i goda kurskamraters lag.

 

Viktiga punkter ur kursinnehållet:

 • De särskilda häktningsgrunderna
 • Tidsbegränsningen av häktningstiden
 • Beslag i en digital miljö
 • Beslag av klienthandlingar hos en advokat
 • Reglerna om HAK och HÖK samt hur de tillämpas
 • Hemlig dataavläsning
 • Hemlig rumsavlyssning
 • Hur ser svenska domstolar på EncroChat och ANOM
På denna kurs finns det idag mindre än fem platser kvar!

Nyhet

18

apr

2024

Göteborg

Straffrätt

Våld i nära relationer - juridiska och psykologiska aspekter (18-19 april 2024)

Våld i nära relationer är ett stort och allvarligt samhällsproblem som ställer höga krav på rättsväsendet och alla dess aktörer. Det är känt hur man ska arbeta för att nå bästa resultat, men gör man verkligen det? Vad innebär normaliseringsprocessen? Vad innebär det för barn att bevittna våld? Den här kursen är ett måste för dig som önskar dig både ett juridiskt såväl som ett psykologiskt perspektiv på ämnet!

 

 • Normaliseringsprocessen
 • Uppbrottsprocessen
 • Olika typer av våld
 • Snedvridningar (bias), betydelse i bevisvärdering och utredning
 • Störfaktorer (confounding), stödbevisning och sannolikhet
 • Att minnas vs att berätta om psykiskt och fysiskt våld
 • Tillförlitlighet och trovärdighet: kognitiva och sociala påverkansfaktorer
 • Typologier, manipuleringsstrategier före, under, efter (förövarkompetens)
 • PTSD, komplex PTSD, psykiska reaktioner (offerkompetens)
 • Vad innebär det för barn att bevittna våld?
 • Intervjumetodik vid misstanke om våld
Tyvärr så har vi ingen utbildning under detta rättsområde för tillfället. Har du önskemål på en ny utbildning?
Klicka här för att skicka in ditt förslag.