Vi fokuserar på skattenyheter inom inkomstskatt och moms under 2022 och vad som kommer att ske under år 2023. Inledningsvis går vi igenom alla nyheter på området, aktuella rättsfall samt ställningstaganden. Under fördjupningsdelen varvas teori med praktiska exempel som spänner över flera områden.

Kursprogram

Vi kommer även titta på de coronarelaterade stöden och vad som gäller under 2022.

Fokus under fördjupningen ligger på skatteplanering för Start Up’s, planering under innehavstiden, och även olika former av ägarskiften i aktiebolaget behandlas.

Vissa planeringsåtgärder har blivit mer populära och mer aktuellt, bl.a. är inlösen av aktier något som används frekvent. Detta gäller även andelsbyten genom apportemission. Nya delägare genom kvalificerade personaloptioner är en ny möjlighet att utnyttja. Vi tittar även på ränteavdragsbegränsningsreglerna och dess tillämpning.

Moms är alltid aktuellt och får ofta stora konsekvenser om den hanteras felaktigt. Vi kommer bl.a diskutera momsfrågor vid fastighetsinvesteringar och/eller -försäljningar, internationell handel och avdragsrätt för ingående moms. Hur ska en faktura se ut och vilka momsrisker uppkommer för säljare respektive köpare?

Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Stockholm
Lokal: 7A Posthuset, Vasagatan 28

Pris: 16 900kr

10 november 2022 09:30 -
11 november 2022 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Cecilia Rasmusson
Profilbild
Cecilia Rasmusson
Auktoriserad skatterådgivare på PwC.
Profilbild
Stefan Asklöf
Profilbild
Stefan Asklöf
Auktoriserad skatterådgivare hos PwC Stockholm

Målgrupp

Revisorer och redovisningskonsulter samt skattejurister

Relaterat

Affärsjuridik, Processrätt
Processteknik och processtaktik
Affärsjuridik, Processrätt
Processrättsliga möjligheter och utmaningar vid konkurs
Affärsjuridik
Nyare associationsrättslig praxis (ges även digitalt!)