Profilbild

Cecilia Rasmusson

Cecilia är momsspecialist sedan snart 20 år. Förutom generella momsfrågor i de flesta branscher arbetar hon mycket moms i samband med fastighetsförsäljningar och -investeringar samt internationell handel. Cecilia håller ofta utbildningar och är bl.a. ansvarig för PwC:s interna momsutbildningar samt momsartiklarna i Tax matters (PwC:s skatteblogg)

Aktiva kurser