Familjerättsliga kurser

Inom familjerätten fokuserar ExLibro i första hand på kurser inom den ekonomiska familjerätten, dvs kurser i arv och testamente, men även andra närbesläktade områden så som generationsskifte och familjerättsliga transaktioner av olika slag.

Inom familjerätten ger vi i förstahand kurser inom ekonomisk familjerätt, det vill säga arv och testamente.
Vi anlitar endast det främsta experterna och föreläsarna för att leda kurserna i familjerätt.
Kurserna har alltid en praktisk inriktning och utgår från gällande lagstiftning, samt den senaste praxisen och forskningen på det familjerättsliga området.

En av det mest uppskattade familjerättsliga kurserna är det årligen återkommande Familjerättsliga forum som arrangeras på Västkusten, dit deltagare från hela landet kommer för att få utbildning, nätverkande och avkoppling under två dagar.

Önskas kurser inom vårdnad, boende och umgänge så kan vi ta fram det också, men då endast som företagsanpassad internkurs.

Nedan finner du aktuella kurser inom den ekonomiska familjerätten, hoppas du finner något av intresse!

Hittar du inte det du söker, tveka inte att höra av dig till oss med dina önskemål, så kanske det kan bli en kurs i framtiden.

26

nov

2024

Marstrand

Familjerätt

Familjerättsligt forum 2024 (26-27 nov)

Föreläsare

Fysiskt Platser kvar

Nedan är några av de huvudpunkter som kommer att beröras:

Dag 1

Nyhetsdag

  • Nyheter – uppdatering av senaste årets nyheter och avgöranden

Dag 2

"Klientpsykologi och Självförståelse i Dödsbohantering för Jurister och Boutredare"

  • Personlighetstest för Självförståelse: Genomförande av ett unikt personlighetstest för att öka självmedvetenhet och förståelse för egna reaktioner i professionella situationer.
  • Djupgående Insikter i Klienters Känslor i Dödsbon: Tekniker för att identifiera och hantera starka och dysfunktionella känslor hos klienter.
  • Konflikthantering och Gruppdynamik: Verktyg och kunskaper för att hantera konflikter och förstå gruppprocesser specifika för dödsbon.
  • Effektiv Kommunikation med Empati: Utveckling av kommunikationsfärdigheter för att bättre möta och förstå varje klients unika behov och situation.
  • Stresshantering och Mental Motståndskraft: Strategier för att hantera personlig stress och bibehålla mental styrka i mötet med klienter.

Genom en kombination av teori och praktiska övningar ger denna kurs deltagarna de verktyg och insikter som krävs för att hantera de utmaningar och möjligheter som dödsbohantering innebär, med ett särskilt fokus på självförståelse och personlig utveckling.

Tyvärr så har vi ingen utbildning under detta rättsområde för tillfället. Har du önskemål på en ny utbildning?
Klicka här för att skicka in ditt förslag.