Denna kurs ger fördjupade kunskaper i relationen mellan entreprenadjuridiken och den allmänna förmögenhetsrätten. Du som deltar förutsätts ha god förståelse för det olika standardavtalen i branschen.

Kursprogram

Entreprenadjuridiken är under pågående utveckling och förändring, främst genom de senaste årens avgöranden från Högsta domstolen men också till följd av den ökade internationaliseringen av byggbranschen.
Under kursdagen ges du en pragmatisk och tvisteförebyggande presentation av entreprenadjuridiken och koppling till den allmänna förmögenhetsrätten som blivit allt starkare de senaste åren. Fokus kommer i hög utsträckning att vara på sådana juridiska frågor som inte ges klart svar på i de allmänt tillämpade standardavtalen AB 04, ABT 06 och ABK 09. Kursen är alltså inte en introduktionskurs till dessa standardavtal utan är snarare en fördjupningskurs som går utanför ramarna för vad som uttryckligen regleras genom de nämnda standardavtalen.
Vi kommer att gå igenom bl.a. vad som gäller om avtalstolkning i entreprenadförhållanden, kvittning mellan två parter i ett entreprenadavtal eller konsultavtal, ansvarsfrågor med särskild betoning på skadeståndsansvarets avgränsning, jämkning av viten utanför ramen för standardavtalets jämkningsbestämmelse, tillämpligheten av påföljder som inte framgår av entreprenadavtalet, förutsättningar för hopp i kontraktskedjan och faror och fällor i s.k. asymmetriska avtalskedjor. Exempel kommer också att lämnas på vanliga avvikelser från standardavtalen i avtal med internationella aktörer.

Viktiga punkter ur kursinnehållet

  • Avtalstolkning i entreprenadförhållanden
  • Obligationsrättsliga frågeställningar som inte regleras i AB 04/ABT 06
  • Skadeståndsrättsliga överväganden
  • Den ökade internationaliseringen betydelse förtillämpningen av AB 04/ABT 06
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

E-kurs utan quiz

Pris: 8 500kr

11 mars 09:30 - 16:30

Karta

Föreläsare

Profilbild
Robert Deli
Profilbild
Robert Deli
Advokat, Advokatfirman Vinge

Målgrupp

Advokater och andra jurister som är väl bekanta med entreprenadrättens standardavtal.

Relaterat