Arbetar du som försvarare eller målsägandebiträde och vill lära dig från grunden hur du snabbt sätter dig in i värdet av ett åberopat DNA-spår och - oavsett din klients inställning - alltid ska kunna resonera kring DNA-spårets värde som bevis inom ramen för just din plädering, då är detta kursen för dig!

Kursprogram

Inom det svenska rättsväsendet används numera dagligen DNA-spår som bevis på gärningsmannaskap och betydelsen av teknisk bevisning kommer att öka i framtiden. Vilka DNA-spår som introduceras i en process ligger i majoriteten av alla fall hos åklagaren att besluta om. Men är verkligen de åberopade forensiska spåren bevis i det aktuella målet? Har de ens med gärningen att göra? I vissa fall finns endast DNA-bevis att tillgå medan det i andra fall även kan finnas ytterligare bevismedel som talar i samma riktning som den tekniska bevisningen. Går det fortfarande att angripa den tekniska bevisningen? Frågan är således hur vi ska värdera den tekniska bevisningen och då särskilt DNA-spår med hänsyn till bevismedlets många särdrag. Hur väl överensstämmer beviskravet ”ställt utom allt rimligt tvivel” med ett statistiskt DNA-bevis? Finns det fördelar och nackdelar med DNA-bevis? Går det att ifrågasätta ett DNA-spårs bevisvärde – oavsett klientens inställning? Har vi en övertro till den tekniska bevisningens värde i förhållande till övriga bevismedel? Hur försäkrar vi oss om att DNA-bevisningen får rätt tyngd i en rättsprocess och således värderas på ett korrekt sätt? Och vad säger avsaknaden av tekniska spår på en brottsplats? Dessa och många andra frågor kommer att behandlas under denna kursdag.

Viktiga punkter ur kursinnehållet

 • Vad är egentligen DNA?
 • En introduktion till den bakomliggande naturvetenskapliga analys metodiken.
 • Skillnaden mellan den naturvetenskapliga och juridiska begreppsläran.
 • När blir ett DNA-spår ett DNA-bevis?
 • Fördelar och nackdelar med DNA-bevis.
 • Beviskrav och bevisföring – DNA och rimliga tvivel.
 • Hur angripa den tekniska bevisningen redan under förundersökningen?
 • Vad vågar man som ombud faktiskt göra?
 • Vad säger egentligen ett utlåtande från Nationellt Forensiskt Centrum?
 • Plädering – det går alltid att angripa DNA – bevisningen på något sätt
  (oavsett klientens inställning till gärningspåståendet).
 • En genomgång av NJA 2003 s. 590 angående bevisvärdet av resultatet av DNA-analys.
Minimera Maximiera

Kurstillfällen

Ort: Karlstad

Pris: 8 500kr

08 oktober 2019 09:00

Karta

Föreläsare

Profilbild
Johanna Björkman
Profilbild
Johanna Björkman
Tidigare kammaråklagare, numera brottmålsadvokat och doktorand i processrätt

Målgrupp

Advokater och jurister som arbetar som försvarare eller målsägandebiträde.

Relaterat

Straffrätt
Straffprocessuella tvångsmedel (6-7 feb 2024) på Ellery Beach House
Straffrätt
Våld i nära relationer - juridiska och psykologiska aspekter (18-19 april 2024)
Straffrätt
Processa framgångsrikt i brottmål, del 2, en fristående fortsättning!