Profilbild

Magnus Forssman

Magnus Forssman är specialiserad inom företagsöverlåtelser, IT- & telekom samt kommersiella avtal. Magnus har omfattande erfarenhet som transaktionsrådgivare i såväl svenska som gränsöverskridande företagsöverlåtelser och investeringar samt särskild expertis inom rådgivning avseende M&A-försäkringar. Magnus har stor erfarenhet av att biträda klienter i samband med outsourcingprojekt, upphandling av IT-system och kommunikationslösningar samt e-handelsprojekt.

Aktiva kurser