Profilbild

Lars Ehrstedt

Lars Ehrstedt är verksam som advokat med 40 års erfarenhet av bl a konkursbos processer i domstol och skiljenämnd. Lars har suttit i styrelsen för Rekon Stockholm och Rekon Riks i mer än 20 år, bl a med ansvar för sistnämndas remissverksamhet.
Lars har under åren arbetat med ett flertal stora konkurser och likvidationer, där likvidationen av HQ bank är en av det mer uppmärksammade. Lars är idag verksam på Merino Advokatbyrå.

Aktiva kurser