Profilbild

Johan Herrström

Johan biträder sedan lång tid såväl små "start-up" bolag som stora multinationella företag, framförallt inom telecom, IT och life science, i avtals- och bolagsrättsliga samt förvärvsrelaterade frågor. En stor del av Johans arbete har utpräglad internationell anknytning. Han ingår i Lindahls kompetensgrupper för ICT, Corporate Finance och företagsöverlåtelser är Managing Partner på kontoret i Malmö.

Aktiva kurser