Profilbild

Fredrik Dock

Fredrik Dock har under många år arbetat som advokat med företagsöverlåtelser
och har därtill arbetat med M&A-försäkringar både som underwriter för AIG
och i sin nuvarande position som försäkringsmäklare.

Aktiva kurser