Profilbild

Robin Oldenstam

Robin Oldenstam

Robin Oldenstam har mer än 20 års erfarenhet som ombud och skiljeman i kommersiella tvister och leder Mannheimer Swartlings tvistlösningsverksamhet. Han skriver även artiklar och föreläser regelbundet inom processrätt vid ett flertal universitet och på kurser för professionell fortbildning i Sverige och i utlandet.  

Aktiva kurser