Profilbild

Peter Björnram

Peter har varit jurist sedan 1977. Han har tills nyligen arbetat som Advokat på MAQS med framförallt köp och försäljning av bolag, ägar- och styrelsefrågor samt  finansiering. Under drygt 10 år var Peter VD och koncernchef för Ackordscentralens alla bolag i Sverige. Han har också varit konkursförvaltare i några uppmärksammade konkurser bl. a. itbolaget Prosolvia. Här utöver kan även nämnas att Peter satt med som expert i den statliga utredningen som 2010 lämnade sitt betänkande om ett ”samlat insolvensförfarande”. Idag arbetar han som styrelseordförande och affärsutvecklareinom Hammarviken

Aktiva kurser