Profilbild

Magnus Ulväng

Magnus är född 1970. Sedan 2010 professor i straffrätt vid Uppsala univeristet. Ulvängs forskning berör straffrättsliga konkurrensfrågor samt frågor om uppsåt och oaktsamhet. Vidare har Ulväng även tjänstgjort som expert i en nu aktuell utredning med syfte att se över narkotikastrafflagen.

 

Aktiva kurser