Profilbild

Johan Kallus

Johan är väletablerad som offentlig försvarare och målsägandebiträde och har haft hundratals ärenden om LRV. Han har stor kunskap om psykiatrisk problematik. Han har även haft flertalet uppdrag när psykiatrisk ohälsa har varit central i prövningen av ett brottmål.

Aktiva kurser