Profilbild

Andreas Rönnheden

Andreas Rönnheden är specialiserad inom kommersiella tvister och bolagsrätt. Han har omfattande erfarenhet som rådgivare avseende ansvarsfrågor samt att agera ombud i allmän domstol och skiljeförfaranden, med särskild inriktning mot försäkringsrelaterade tvister, VD- och styrelseansvar samt revisorsansvar och annat professionsansvar.

Andreas är rankad av internationellt erkända rankningsinstitut.

Aktiva kurser