Profilbild

Alexander Hardenberger

Alexander Hardenberger är doktorand i processrätt på Juridiska fakulteten vid Lunds Universitet. Hans avhandlingsprojekt bär arbetstiteln Åberopsbördan i tvistemål. Alexander har under sin doktorandtid författat tre artiklar i SvJT, samtliga med fokus på åberops- och bevisfrågor i tvistemål.

Aktiva kurser