SAUF logotyp

ExLibro är sedan oktober 2015 certifierade av Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretag.